Uvjeti koristenja

IZJAVA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Prihvaćanjem ove izjave smatra se da slobodno i izričito dajete privolu za prikupljanje i daljnju obradu Vaših osobnih podataka za svrhe koje su ovdje izričito navedene: provjeru Vaše autentičnosti, realizaciju ugovora o kupnji, dostavu robe, komunikaciju s Vama, u svrhu izrade personaliziranog sadržaja kroz automatizirane procese za obradu podataka, marketinga.

Prikupljamo Vaše sljedeće osobne podatke: Ime i prezime, adresu, grad i poštanski broj, broj telefona/mobitela, e mail, OIB, datum rođenja.
Potvrđujete da se slažete da obradom osobnih podataka potpisom ove izjave ili klikom na gumb za prijavu.
Osobne podatke prikupljamo samo ukoliko se sami odlučite da nam ih date. Davanjem podataka dajete i suglasnost da voditelj zbirke vaše osobne podatke čuva, obrađuje i koristi za slijedeće namjene: provjere Vaše autentičnosti, realizacije ugovora o kupnji, dostave robe, komunikacije s Vama, u svrhu izrade personaliziranog sadržaja kroz automatizirane procese za obradu podataka, marketinga.
Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni: dok se ostvaruje svrha obrade.
S vašim će se osobnim podacima postupati sukladno mjerodavni propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja gubitka ili uništenja.
Voditelj obrade čuva povjerljivost vaših osobnih podataka te omogućava pristup i priopćavanje osobnih podataka samo onim svojim zaposlenicima kojima su isti potrebni radi provedbe njihovih poslovnih aktivnosti, a trećim osobama samo u slučajevima koji su izričito propisani zakonom.
Ukoliko to zahtijeva realizacija ugovora ili komunikacija s Vama podijeliti ćemo Vaše osobne podatke s:
1. Pružateljima usluga distribucije robe u svrhu ispunjavanje i isporuke narudžbi.
2. Pružateljima usluga ovlaštenog servisa u slučaju da Kupac podnese prigovor ili reklamira proizvod te je potreban pregled proizvoda ili zatraži uslugu servisiranja proizvoda koji je kupio a sve u svrhu realizacije usluge popravka, servisiranja ili pregleda proizvoda od strane ovlaštenog servisa.
3. Sponzorima nagradnih natječaja s svrhom predaje nagrade dobitniku nagrade.
Imate pravo da se od voditelja obrade zatraži pristup osobnim podacima, ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade, pravo na ulaganje prigovora na obradu te pravo na prenosivost podataka. Zahtjev za navedeno se podnosi na sljedeći e-mail: gdpr@makromikro.hr .
Cjelovitu informaciju o osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i ispravak istih možete također dobiti na ranije navedenom mailu.
Temeljem osobnih podataka ne donosimo automatizirane odluke niti izrađujemo profile u smislu odredaba Opće uredbe o zaštiti podataka i drugih propisa iz područja zaštite osobnih podataka.
Ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu što ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Opoziv prigovora se podnosi na gore navedenu adresu.
Mjesto i datum Ime i prezime te potpis
_________________________ ____________________________

Preuzimanje saglasnosti...

Galerija

Galerija Galerija